Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

23. oktober 2019

Høringsfrist 12.12.2019

Fristen er utløpt

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglige anbefalinger for undersøkelser av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en revisjon av del om syn i nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk, IS-1235. Anbefalingene vil når de ferdigstilles inngå i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Målet med anbefalingen er å sikre god kvalitet og hindre uønsket variasjon. Målgruppen for anbefalingene er helsesykepleiere og leger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, optikere og spesialisthelsetjenesten med ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn hos barn og unge.

 

Hva er nytt?

  • Rød refleks: Undersøkelsen med rød refleks er utvidet til å gjelde alle undersøkelser der lege er tilstede i helsestasjon 0-5 år. Hensikten er å avdekke retinoblastom som er en alvorlig tilstand, og undersøkelsen er rask og enkel å utføre og ikke kostnadsdrivende.
  • LEA tavlen (synstavler) er bygd opp etter LogMar-prinsippet og anbefales brukt ved visusundersøkelse på helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten. Bruk av samme verktøy (visustavle) vil sikre et likt tilbud ved alle helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, og gi sammenlignbare data ved evaluering av tjenestene.  

  

Hva er presisert?

  • Tidspunkt for visusundersøkelse for å avdekke amblyopi er presisert utført så "nært 4-årsdagen som mulig" i forhold til eksisterende retningslinje som angir 4 – 5 år.
  • Arbeidsfordeling mellom lege og helsesykepleier i tjenesten: Innhold og arbeidsfordeling i konsultasjonene er tydeliggjort.
  • Henvisning til øyelege for barn inntil 5 år: Helsedirektoratet mener at henvisning til spesialisthelsetjenesten for barn 0-5 år er i tråd med retningslinjens intensjon og gjeldende regelverk.  

 

Hva er videreført?

  • Visusscreening på 4 års konsultasjonen er videreført. Tidlig oppdagelse og behandling av amblyopi bedrer mulighetene for at barnet får et fullgodt syn.   

 

Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på om det faglige innholdet i anbefalingene oppleves å være:

  • tydelige
  • har hensiktsmessig praktisk del
  • har mangler
  • kan mistolkes

 

 

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-for-undersokelse-av-syn-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten  

Saksbehandler

Anne Ringnes | Fagmedisinsk avdeling