Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft

24. april 2019

Høringsfrist 19.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Madeleine Kristiansen | Medisinsk fagavdeling