Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

25. juni 2019

Høringsfrist 01.09.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin ønsker at deres kompetanseområde for fremtiden skal hete "Kompetanseområde for eldremedisin".

Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin vedtok på sitt møte 29.11.2018 at man ønsket en navneendring for kompetanseområdet.
Man ønsker at det for fremtiden skal hete "Kompetanseområde for eldremedisin".

Bakgrunnen for at sakkyndigkomiteen ønsker slik endring er at man mener dette i større grad reflekterer innholdet i det arbeidet man gjør innenfor dette området.

Vedtak om å sende saken på høring ble truffet i sentralstyrets møte 19.6.2019.  

Det bes om tilbakemeldinger på navneendringen innen 1.9.2019 til sekretariatet ved Ida Øygard Haavardsholm, ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv