Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

25. juni 2019

Høringsfrist 01.09.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv