NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

16. januar 2019

Høringsfrist 21.02.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv