NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget)

27. februar 2019

Høringsfrist 15.04.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling