NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

03. juni 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie T. Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv