NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

03. juli 2019

Høringsfrist 08.10.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv