NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

13. februar 2019

Høringsfrist 20.03.2019

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sendt Stoltenbergutvalgets NOU Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp på høring. Utvalgets NOU ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 4. februar.

Utvalgets arbeid har hatt som mål å bygge et kunnskapsgrunnlag om hvordan kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Kunnskapsgrunnlaget skal gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge de mest effektive virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Utvalget peker på flere faktorer på individnivå som kan bidra til elevens skoleprestasjoner. Tiltakene er ment å bidra til bedre barnehage, skole og utdanning for alle.

Det bes om at foreningsleddene vurderer om kunnskapsgrunnlaget og foreslåtte tiltak er dekkende. Det er naturlig at høringen også vurderes ut fra et folkehelseperspektiv, og ut fra sentrale mekanismer for inkludering i skole og senere også i arbeidslivet.

Les mer om høringen på Utdanningsdirektoratets nettsider:

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#325

 

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg | Samfunnspolitisk avdeling