NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

13. februar 2019

Høringsfrist 20.03.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling