NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

05. juni 2019

Høringsfrist 18.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Avdeling for jus og arbeidsliv