Opprettelse av menneskerettighetsutvalg

13. juni 2019

Høringsfrist 15.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Landsstyret 2019 vedtok opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg. Sentralstyret ønsker kandidater til utvalget.

Landsstyret 2019 vedtok opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg. Sentralstyret skal opprette et interim utvalg fungerende fra 1.9.2019. Det bes derfor om at foreningsleddene melder inn kandidater til dette arbeidet innen 15.8.2019 til sekretariatet ved Ida Øygard Haavardsholm, ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no 

 

Se vedlagte høringsbrev.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv