Opprettelse av menneskerettighetsutvalg

13. juni 2019

Høringsfrist 15.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv