Retningslinje for utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming

22. mai 2019

Høringsfrist 06.06.2019

Fristen er utløpt

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) i Helse Sør-Øst har sendt på høring Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming.

Målet med retningslinjen er å sikre god kvalitet og større likhet i praksisen ved 
habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) når det gjelder utredning av utviklingshemming. Retningslinjen inneholder faglige anbefalinger for både diagnostikk og årsaksutredning. Det gis også anbefalinger for hvordan informasjon og dialog med barn, ungdom og deres foreldre bør ivaretas før utredning, og ved formidling av resultater etter utredning. 

Retningslinjen er utarbeidet av fagpersoner fra HABU i regionen, i samarbeid med RHABU. 
Retningslinjen baserer seg på kunnskap fra forskningslitteratur, erfaringer fra fagmiljøet og innspill fra brukerrepresentanter. 


Arbeidet vil bli fulgt opp med utarbeidelse av informasjonsmateriell til barn, ungdom og foreldre og tiltak knyttet til implementering av retningslinjen i HABUene i regionen. 
 

Avsender skriver at det ønskes innspill på både innhold og form. Særlig bes det om synspunkter på om anbefalingene for habiliteringstjenesten er tydelig formulert, og om kunnskapsgrunnlaget er beskrevet på en forståelig måte. 

 

Det bes om at høringssvar utformes i tråd med oppsettet i det vedlagte høringsskjemaet.
  

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst: 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu/diagnostisk-utredning-av-barn-og-unge-ved-sporsmal-om-utviklingshemming 

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling