Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater

05. februar 2019

Høringsfrist 20.02.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Karoline Ramdal Avdeling for jus og arbeidsliv