Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

04. juli 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente K. Johansen | Medisinsk fagavdeling