Endringer i Legeforeningens lover vedr spesialforeninger

30. januar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Sentralstyret foreslår endringer i Legeforeningens lover knyttet til vilkår for godkjenning av spesialforeninger.

Sentralstyret ser behov for å endre vilkårene for godkjenning av spesialforeninger. Det foreslås, i tillegg til de vilkårene som allerede fremgår av § 3-9-1, at spesialforeninger kan godkjennes dersom deres interesseområde ikke hovedsakelig omhandler et sentralt politikkområde for Legeforeningen. Det bes om tilbakemeldinger på lovendringsforslaget innen 13.3.2020.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv