Endringer i Legeforeningens lover vedr spesialforeninger

30. januar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv