Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften – OBS! Kort frist

17. november 2020

Legeforeningens høringsuttalelse – forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) på offentlig høring. Fristen er satt til 24. november kl. 14.00.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv