Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) – OBS! Kort frist

07. mai 2020

Høringsfrist 26.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen mottok fra Helsedirektoratet forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Helsedirektoratet peker på at endringene gjelder både enkelte av helsekravene og utvidelse av ansvarsområdet til Klagenemnden, til også å gjelde dykkere innaskjærs.

Helsekrav:

  • Endringer foreslås i kapittel 5, 8, 14 og 16.

Sykdommer som Addisons sykdom, Multippel sklerose og Parkinsons sykdom er ikke behandlet i veilederen. Helsedirektoratet ber om innspill på om det er erfaringsgrunnlag for at også disse sykdommene bør omtales.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer  i bakgrunnsdokumentene fra Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Marta Bergseng | Medisinsk fagavdeling