Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) – OBS! Kort frist

07. mai 2020

Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Den norske legeforening har mottatt til høring revisjon av IS-1879 – veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert yrkesdykkere).
Revisjonsforslaget har vært på intern høring i foreningen.
Høringsfristen var satt til 1.juli 2020.
Svarfristen har vært kort og det har vært spesielle omstendigheter i perioden med koronapandemi. Det har derfor kommet inn få interne høringssvar.
Generelt ber vi om at kunnskapsgrunnlaget for endringsforslagene beskrives bedre enn slik det foreligger nå.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Marta Bergseng | Medisinsk fagavdeling