Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp»

17. april 2020

Ekstern høring Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: "Det finnes hjelp"

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til forslaget til nasjonale faglige råd om helsetilbud til pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Vi viser til vårt innspill til rapporten om lavterskeltjeneste og behandlingstilbud til denne gruppen personer i mai 2019. Da understreket vi behovet for å involvere fastlege i helsetilbudet, samt sikre tilstrekkelig faglig kompetanse i tjenestene som skal yte helsetilbud til denne gruppen.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling