Høring - Autorisasjon og lisens til helsepersonell

04. mars 2020

Høringsuttalelse

Legeforeningens høringssvar - Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Legeforeningen viser til ovennevnte høringsnotat og avgir herved følgende høringssvar. Saken har vært på høring blant relevante organisasjonsledd og har vært diskutert i foreningens sentralstyre. Legeforeningen har fått innvilget utsatt svarfrist til den 30. april 2020.

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv