Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

23. april 2020

Høringsuttalelse

Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Legeforeningen berømmer en omfattende og godt oppbygd NOU som belyser dette komplekse fagfeltet, og støtter mandatets målsetning om tilgang til likeverdige tjenester av god kvalitet uavhengig av bosted, alder og diagnose.

 

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling