Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

17. september 2020

Høring: Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

 

Legeforeningen viser til høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene med frist 8.12.2020. Saken har vært på organisasjonsmessig høring og er vedtatt i Legeforeningens sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv