Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

17. september 2020

Høringsuttalelse: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

 

Vi viser til høringsnotat av 7. september 2020. Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i vår interne høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre.

Legeforeningen vil berømme departementet for å se behovet for tydeliggjøring og endringer i regelverket. Vi støtter retningen og intensjonene med forslagene, men kan ikke se at de foreslåtte endringene er egnet til å oppnå formålene. Vår vurdering er at det er nødvendig med en mer helhetlig opprydning, med flere endringer, samt justeringer i de presenterte forslagene. 

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv