Høring - Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling

22. juni 2020

Høring: Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling

Legeforeningen takker for anledningen til å gi innspill til eksisterende rapport og anbefalte tiltak samt forslag til justeringer i lys av foreløpige Covid-19-erfaringer.

Med tanke på de omstillingene som har funnet sted det siste halvåret, ønskes det nå tilbakemelding på om disse erfaringene tilsier endringer i plan og tiltak som er foreslått i opprinnelig plan.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling