Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin

23. september 2020

Høringsuttalelse

Legeforeningens høringssvar - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin

Legeforeningen avgir herved høringssvar til ovennevnte forslag. Forslaget har vært på høring i organisasjonen og behandlet i foreningens sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv