Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

20. januar 2020

Høringsfrist 24.02.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv