Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – OBS! Kort frist

06. oktober 2020

Legeforeningens høringsuttalelse – forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

1 Innledning og oversikt
Den norske legeforening viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven på høring. Forslaget ble sendt på høring den 5. oktober 2020 med høringsfrist satt til 20. oktober 2020.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv