Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

10. desember 2020

Høringsfrist 03.01.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet via Akademikerne mottatt høring om forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.
Høringsnotatet fra Departementet skisserer hvordan en slik endring kan gjennomføres, og notatet drøfter konsekvenser og eventuelle behov for tilpasninger i annet regelverk.

Departementet er særlig interessert i høringsinstansenes syn på hvordan en økning i aldersgrensen kan gjennomføres, herunder om det er behov for ytterligere tilpasninger i annet regelverk.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. januar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Karoline Ramdal | Avdeling for jus og arbeidsliv