Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

10. desember 2020

Høringsfrist 03.01.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Karoline Ramdal Avdeling for jus og arbeidsliv