Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

25. januar 2020

Høringsfrist 09.03.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv