Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – OBS! Svært kort frist.

01. juli 2020

Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Legeforeningen viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2020 med høringsfrist 3. august. Vi bemerker at høringen er sendt ut med kort frist, og midt i fellesferien. Departementet har opplyst at bakgrunnen for den raske gjennomføringen av forskriftendringene er at den skal tre i kraft før influensasesongen 2020/2021.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv