Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

21. oktober 2020

Legeforeningens høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om
godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
(poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for
poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Legeforeningen viser til ovennevnte høring. Saken har vært på høring i
organisasjonen og behandlet i foreningens sentralstyret. Vi har følgende
kommentarer.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv