Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

11. desember 2020

Høringsuttalelse

Legeforeningens høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19

Det vises til høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 med svarfrist 15.12.2020.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ida Ø. Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv