Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

25. januar 2020

Høringsfrist 09.03.2020

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som er ment for å sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som er eller kan være av fare for trafikksikkerheten. Departementet foreslår en ny § 34 a i helsepersonelloven, samt endringer i § 34.

HOD foreslår å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene. HOD mener at det vil være tilstrekkelig å gjøre pasienten oppmerksom på at det er forbudt å føre motorvogn eller luftfartøy så lenge helsesvekkelsen varer. 

Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser og flygeledere. Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven--34-og-ny--34-a---melding-ved-helsesvekkelse-av-betydning-for-trafikksikkerhet/id2686269/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. mars 2020.  Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv