Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

25. januar 2020

Høringsuttalelse – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

Legeforeningen viser til høringsnotat sendt 17. januar 2020, med forslag om endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a. Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i vår interne høringsprosess og den er behandlet av vårt sentralstyre.

 

Se vedlegg.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv