Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere

18. juni 2020

Høringsfrist 18.06.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottok Legeforeningen forslag om midlertidige endringer i forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) på offentlig høring. Endringene er avgrenset til håndtering av covid-19. Det ble satt en svært kort frist for å inngi høringsuttalelser, og Legeforeningen sendte derfor ikke ut høringen til foreningens organisasjonsledd på bred høring.

Forslagene gjaldt følgende to punkter:

1) lagring av direkte personidentifiserende opplysninger om covid-19-relaterte prøvesvar, og

2) at Folkehelseinstituttet kan gjøre covid-19-relaterte prøvesvar tilgjengelig for nasjonal kjernejournal.


Med det økte volumet av testing påpeker HOD at det følger et behov for svært mange å få vite resultatet av prøver tatt for covid-19. Departementet er opptatt av at det legges til rette for rask formidling av prøvesvar til både pasienter og helsepersonell. Forslagene til forskriftsendringer ble gjort med hjemmel i helseregisterloven § 11.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv