Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere

18. juni 2020

Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere

 

Det vises til ovennevnte høring. Grunnet den svært korte fristen har det ikke vært mulig for Legeforeningen å gjennomføre intern høringsrunde med forankring i våre foreningsledd.

Legeforeningen er positiv til effektive tiltak som kan bidra i smittevernarbeidet i forbindelse med utbruddet av covid-19, herunder til mest mulig hensiktsmessig bruk av øvrige smitteverntiltak. Samtidig må det gjøres en avveining mellom den potensielle nytteverdien og risiko for eventuelle uønskede konsekvenser.

 

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv