Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

19. august 2020

Høringsfrist 20.10.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling