Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet

05. februar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marte Baumann Økonomi- og administrasjonsavdelingen