Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

19. mars 2020

Høringsfrist 04.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell m.m. (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.).

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet endringer i helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Forslaget innebærer at kravene til søkerens kvalifikasjoner mykes noe opp. Dette innebærer en viss utvidelse av lisensordningen i forhold til gjeldende forvaltningspraksis. Endringen skal bidra til at flere søkere med medbrakt kompetanse fra utlandet i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner i helse- og omsorgstjenesten. HOD foreslår enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland.

 

Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge.

Departementet viser til Regjeringens politiske plattform fra 17. januar 2019 som sier at Regjeringen vil "forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse".

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 4. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv