Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

19. mars 2020

Legeforeningens høringssvar - Medbrakt kompetanse – lisens til
helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

Legeforeningen viser til ovennevnte høringsnotat som har vært på høring blant relevante organisasjonsledd.
Høringssvaret er også behandlet i foreningens sentralstyret.

Se vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv