Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2

19. februar 2020

Høringsfrist 09.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen