Høring – Nasjonal veileder for masseskadetriage

24. januar 2020

Høring: Høring – Nasjonal veileder for masseskadetriage

Legeforeningen takker for anledning til å komme med høringsuttalelse til revisjonen av Nasjonale veileder for masseskadetriage.

Den nasjonale veilederen brukes i kurs for leger innen allmennmedisin og legvaktsmedisin. Revisjonen er forenklet og dette anses som en fordel. Veilederen er høyaktuell ved tverretatlig trening på masseskadesituasjoner, og i ytterste konsekvens kan det være behov for å kjapt konsultere veilederen dersom en masseskadesituasjon skulle oppstå.

Legeforeningen har noen kommentarer som forhåpentligvis kan forbedre utkastet ytterligere.

 

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling