Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster

07. juli 2020

Høringsfrist 17.08.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt Utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster. Direktoratet opplyser at dette er et nytt handlingsprogram, og er tidligere ikke publisert.

Det nasjonale handlingsprogrammet består av fem ulike retningslinjer:

  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster generelt
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av diffuse høygradige gliomer
  3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av diffuse lavgradige gliomer
  4. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hypofyseadenomer
  5. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av meningeomer

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyre.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling