Høring - NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026

07. mai 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Norsk Helsenett SF har sendt på høring sin strategi for perioden 2020 – 2026. Norsk Helsenett har utviklet en ny virksomhetsstrategi for selskapet og vil i den anledning ha tilbakemeldinger på denne.

Norsk Helsenett oppfordrer til å gi, og ønsker, tilbakemeldinger på hele strategien, men vil særlig trekke frem følgende spørsmål:

  • I hvilken grad mener dere at NHN kan støtte opp om og bidra til realisering av nasjonal helse- og sykehusplan og nasjonal e-helsestrategi, gitt den strategiske retningen som er beskrevet? Hvilke områder eller temaer burde vært tatt hensyn til i tillegg til det som er lagt fram?
  • Hvordan treffer den strategiske retningen som er satt for NHN som nasjonal tjenesteleverandør de forventningene dere har? Hva er bra, og hvilke områder mener dere bør styrkes?
  • Hvordan treffer den strategiske retningen arbeidet med nasjonale felleskomponenter og – løsninger i offentlig sektor?
  • Gjennom samhandlingsplattformen og som et nav for datadeling og informasjonsflyt i helsetjenesten, vil NHN kunne ta større grad av eierskap til sentralisert forvaltning av helsedata, og dataansvar. Hvordan vurderer dere rollen til NHN som forvalter av offentlige helsedata på vegne av hele sektoren i et framtidsperspektiv?
  • Hvordan treffer den strategiske retningen for felles tjenestesenter innenfor IKT, anskaffelser og arkiv behovene i helseforvaltningen?

 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til norsk helsenett SF.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling