Høring - NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026

07. mai 2020

NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026

Legeforeningen takker for anledningen til å gi innspill til Norsk helsenetts (NHN) utkast til strategi 2026 og takker for utsatt frist. Det er med store forventninger vi ser frem til utviklingen av Norsk helsenett som ny tjenesteleverandør for nasjonale e-helseløsninger.

 

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling