Høring – NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp

09. januar 2020

Høringsfrist 02.03.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling