Høring – NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp

09. januar 2020

Høringsfrist 02.03.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling